Aritmetika

Fajma

logo-info

Aritmetika
Milena Livorová

Číslice a čísla . Číselné řády . Číselný rozvoj . Přirozená čísla – číselná osa, zaokrouhlování, početní výkony . Pořadí početních výkonů . Dělitelnost – násobek čísla, dělitel čísla . Znaky dělitelnosti . Prvočísla . Čísla složená . Rozklad na součin prvočísel . Společný násobek čísel . Společný dělitel čísel . Čísla soudělná a nesoudělná . Desetinná čísla – porovnávání, sčítání, odčítání, násobení a dělení . Násobení a dělení 10, 100, 1000 . Desetinné číslo – dělení se zbytkem . Čísla celá – číselná osa . Čísla navzájem opačná . Znaménko mínus . Čísla celá – uspořádání, sčítání, odčítání, násobení a dělení . Zlomky – rovnost, rozšiřování, krácení, základní tvar, čísla smíšená, násobení . Dělení – převrácený zlomek . Složený zlomek . Desetinné zlomky . Zlomky – periodická čísla . Mocnina a odmocnina . Reálná čísla – číselné obory

První vydání 1993, brož., formát 105x75 mm, 48 stran, 21 Kč

objednat

 

 

 

aritmetika