Chemie

Fajma

logo-info

Chemie
Josef Veselý

Směsi . Voda . Vzduch . Stavba atomu . Prvek . Chemická vazba . Ionty . Zákon zachování hmotnosti . Chemické slučování a chemický rozklad . Psaní chemických vzorců . Alkalické kovy . Halogeny . Oxidační číslo . Oxidy . Kovové a nekovové prvky . Roztoky . Kyselost a zásaditost roztoků . Neutralizace . Vznik solí . Názvosloví solí . Uhlovodíky . Deriváty uhlovodíků . Karbonylové sloučeniny . Karboxylové kyseliny . Estery . Přírodní sloučeniny . Plasty . Výpočet hmotnosti chemických látek z chemických rovnic . Výpočet hmotnostního zlomku w. Koncentrace . Redoxní reakce . Oxidace a redukce . Elektrolýza . Redoxní vlastnosti kovů . Galvanické články . Suché články . Výroba surového železa . Výroba olova . Činitelé ovlivňující rychlost chemických reakcí . Koroze

První vydání 1994, brož., formát 105x75 mm, 48 stran, 21 Kč

objednat

 

 

 

chemie