Dějepis

Fajma

logo-info

Dějepis Dagmar Pravdová

Lev je symbolem českého státu. Lvem se však člověk může stát, když ke svým schopnostem připojí vědomosti a české uvědomění, jehož základem jsou znalosti českých dějin a vývoje státnosti.

autorka

Pravěk . Kultury pravěku . Velká Morava od 822 do 906 . Přemyslovci . Lucemburkové . Husitské revoluční hnutí . Jagellonci . Habsburkové . 17. století . 18. století . Národní obrození . Napoleonské války a Evropa po nich . Revoluce 1848-1849 . Sedmdesátá léta . Osmdesátá léta . Konec 19. století . I. světová válka . Vznik Československa . Vývoj první republiky . Třicátá léta . II. světová válka . Poválečný vývoj ČSR . Léta šedesátá až osmdesátá . Panovníci, knížata, králové, prezidenti – přehled

První vydání 1993, brož., formát 105x75 mm, 48 stran, 21 Kč

objednat

 

 

 

dejepis