Fyzika

Fajma

logo-info

FyzikaIvana Sedláčková

Fyzikální veličiny . Převádění jednotek . Délka – jednotky . Obsah – jednotky . Objem – jednotky . Hmotnost – jednotky . Čas – jednotky . Rychlost – jednotky . Hustota – jednotky . Výpočet hustoty . Teplota . Síla . Tíha tělesa . Gravitační síla . Tlak . Tlak v kapalině . Hydrostatický tlak . Mechanická práce . Výkon . Energie . Teplo . Měrná tepelná kapacita . Skupenské teplo . Elektrický náboj . Elektrický proud . Elektrické napětí . Elektrický odpor . Měrný elektrický odpor . Ohmův zákon . Elektrická práce a příkon . Kapacita kondenzátoru . Perioda . Frekvence, kmitočet . Optická mohutnost

První vydání 1992, brož., formát 105x75 mm, 48 stran, 21 Kč

objednat

 

 

 

fyzika