Geometrie

Fajma

logo-info

GeometrieAnna Mandátová

Základní geometrické útvary . Úhly konvexní a nekonvexní . Úhly podle polohy . Rovinné obrazce . Trojúhelník obecný . Výška trojúhelníku . Trojúhelník různostranný . Trojúhelník rovnoramenný . Trojúhelník rovnostranný . Trojúhelník pravoúhlý . Goniometrické funkce . Tabulka goniometrických funkcí . Střední příčka trojúhelníku . Těžnice a těžiště trojúhelníku . Věty o shodnosti trojúhelníků . Kružnice trojúhelníku opsaná . Kružnice trojúhelníku vepsaná . Čtyřúhelníky . Rovnoběžníky . Čtverec . Obdélník . Kosočtverec . Kosodélník . Lichoběžník . Deltoid . Kružnice, kruh . Tětiva, kruhový oblouk, kruhová výseč . Mezikruží . Thaletova kružnice . Vzájemná poloha dvou kružnic . Shodné zobrazení . Tělesa . Hranoly . Krychle . Kvádr . Jehlan . Komolý jehlan . Rotační válec . Rotační kužel . Komolý rotační kužel . Koule

První vydání 2001, brož., formát 105x75 mm, 48 stran, 21 Kč

objednat

 

 

 

geometrie