Němčina

Fajma

logo-info

Němčina – základy gramatikyMgr. Zdeňka Stellnerová

Německá abeceda . Odchylky ve výslovnosti . Dny, měsíce, roční období . Podstatná jména . Skloňování určitého členu . Skloňování neurčitého členu . Silné, slabé a smíšené skloňování . Přídavná jména – skloňování po členu určitém a neurčitém . Skloňování přídavných jmen bez členu . Přídavná jména – stupňování . Zájmena – osobní, zvratná, přivlastňovací, ukazovací, tázací, vztažná, neurčitá . Číslovky – základní, řadové . Datum . Slovesa – čas přítomný . Slovesa – rozkazovací způsob . Slovesa – čas minulý . Préteritum . Perfektum . Silná a nepravidelná slovesa – přehled . Plusquamperfektum = předminulý čas . Trpný rod . Konjunktiv, kondicionál . Infinitiv prostý a závislý . Příslovce . Příslovce – stupňování . Předložky . Pořádek slov ve větě . Zápor ve větě . Souvětí souřadné . Souvětí podřadné

První vydání 2001, brož., formát 105x75 mm, 48 stran, 21 Kč

objednat

 

 

 

nemcina