Angličtina

Fajma

logo-info

Angličtina – základy gramatikyMgr. Jitka Svitáková

Abeceda . Dny v týdnu . Měsíce . Podstatná jména – členy . Podstatná jména bez členu . Vyjadřování pádů . Množné číslo podstatných jmen . Počitatelná a nepočitatelná podstatná jména . Přídavná jména – stupňování . Vazby používané při srovnávání . Zájmena . Číslovky základní, řadové, násobné . Datum . Příslovce, postavení ve větě . Předložky časové . Určování času . Předložky vyjadřující místo . Předložky vyjadřující pohyb, orientaci . Spojky . Sloveso to be . Sloveso have got . Nepravidelná slovesa – přehled . Způsobová slovesa . May/might . Must, needn´t . Can, could . Will/would . Should, ought to, had better, shall . Přítomný čas prostý . Přítomný čas průběhový . Statická slovesa . Minulý čas prostý . Minulý čas průběhový . Předpřítomný čas . Předminulý čas . Budoucí čas prostý . Budoucí čas průběhový . Rozkazovací způsob . Trpný rod . Vedlejší věty vztažné a časové . Vedlejší věty podmínkové a účelové . Nepřímá řeč

První vydání 2000, brož., formát 105x75 mm, 48 stran, 21 Kč

objednat

 

 

 

anglictina