Comenius redivivus

Fajma

logo-info

Comenius redivivus
Radko Pytlík

Spis je pokusem autora o nový pohled na osobnost a dílo Jana Ámose Komenského. Světoznámý myslitel a zakladatel novodobé pedagogiky byl osvětlován z mnoha stran jako všestranná osobnost základního významu, která se do dějin vzdělanosti zapsala pracemi pedagogickými, pansofickými a nábožensko-mravními. Poněkud v pozadí zůstává jeho význam jako průkopníka nového pojetí jazyka, nikoliv ovšem z hlediska didaktického a jazykovědně-historického (o tom existuje dostatek prací), ale z hlediska nauky o znaku – semiotiky. Tento přístup průkazně dokazuje, že právě Komenského zájem o jazyk a způsob vyjadřování je východiskem i pro následné úvahy pedagogické a pansofické.

První vydání 1992, brož., formát 145x205 mm, 72 stran

komensky